Laboratorietjenester

Alle analyser blir utført i henhold til NS-EN 13242, 13043, 12620 og 13450. Vårt laboratorium er sertifisert og godkjent for kontroll av tilslagsmasse hos Kontrollrådet med sertifiserings nr: 343

Dette er noen av tjenestene vi utfører:

  • Humus ved gløding (218. R210)
  • Sikteprøver (NS-EN 933-1)
  • Finstoff analyser (NS-EN 933-1)
  • Flisighetsindeks (NS-EN 933-3)
  • Vanninnhold (NS-EN 1097-5)
  • Los Angeles (NS-EN 1097-2)
  • Micro Deval (NS-EN 1097-1)
  • Kulemølle (NS-EN 1097-9)
  • Korn densitet (NS-EN 1097-6
  • Slemmeanalyse (TG) 14-434
Levert av  
mangadexmangadex